Prof. Nadzw. DR Hab. Waldemar Rogowski

Główny Analityk BIK, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem SGH

“Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” – Isaac Newton

Publikacje i dorobek naukowy

Jestem autorem ponad stu  publikacji, a także autorem i współautorem artykułów polskich i zagranicznych. Ponadto autorem ponad 500 analiz, raportów i studiów wykonalności inwestycji. Jakość mojego dorobku poparta jest 20 letnim stażem w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie zawodowe

Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej z 15 letnim stażem. Przez 10 lat ekspert ONZ UNIDO w zakresie Studium Wykonalności Inwestycji. Konsultant Banku Światowego z 6 letnim stażem, w zakresie wycen i analiz do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Prof.Nadz.DR Hab. Waldemar Rogowski

Główny Analityk BIK

“Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” – Isaac Newton

Publikacje i Dorobek Naukowy

Jestem autorem ponad stu  publikacji, a także autorem i współautorem artykułów polskich i zagranicznych. Ponadto autorem ponad 500 analiz, raportów i studiów wykonalności inwestycji. Jakość mojego dorobku poparta jest 20 letnim stażem w Szkole Głównej Handlowej.

Profesjonalne Doświadczenie Zawodowe

Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej z 15 letnim stażem. Przez 10 lat ekspert agendy ONZ UNIDO w zakresie Studium Wykonalności Inwestycji. Konsultant Banku Światowego z 6 letnim stażem, w zakresie wycen i analiz przedprywatyzacyjnych- delegowany do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Masz jakieś pytanie?

Skontaktuj się ze mną!